شتابدهنده هفت‌و‌هشت

هر استارت آپ یا کسب و کاری، برای ورود به بازار، نیازمند حمایت های هدفمند و یکپارچه از سوی کسانی است که تجربه بیشتری در زمینه تخصصی آنها داشته باشند. از این رو کارگاه نوآوری هفت و هشتدر راستای اهداف علمی_پژوهشی خود ، به حمایت های همه جانبه از کسب و کارهای نوپا تحت عنوان « خدمات شتابدهی » در زمینه های تخصصی معماری، طراحی شهری و طراحی (design) میپرداردتا به این ترتیب فرآیند تبدیل ایده به اجرا را تسریع بخشیده و به رشد هدفمند استارت آپ ها کمک کند.

خدمات شتابدهنده هفت‌و‌هشت

معیارهای اولیه انتخاب تیم

ثبت درخواست برای خدمات شتابدهی

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.