کارگاه آموزشی اتوکد

کارگاه آموزش اتوکد سه بعدی

1400/05/09

ساعت شروع 17:00 ساعت پایان 18:30

کارگاه آموزش اتوکددو بعدی (مبتدی و متوسط) و سه بعدی (مبتدی و متوسط) برای مهندسان، معماران و طراحان صنعتیمدرس: بهشته جعفری

گالری عکس

ثبت نام

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.