استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت

ما در استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت معتقدیم که ایده‌ها همیشه وجود دارند اما مهم این است که یک تیم قوی برای عملی کردن آنها تشکیل شود. تفاوت استارتاپ استودیو با شتاب‌دهنده در این است که ما با توجه به نیازی که در بازار کارمان به وجود آمده است، ایده‌ایی را شکل می‌دهیم و سپس برای این ایده به تشکیل تیم می‌پردازیم و در صورتی که تیم بتواند این ایده را عملی کرده و به اجرا برساند درصدی از سهام شرکتی که تاسیس می شود را در اختیار آنان قرار می دهیم. بنابراین تعهد، تخصص و پشتکار بزرگترین شرط پذیرش در استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت است.

پورتفو ما

مانا

حوزه فعالیت:

درباره مانا :

بنیان گذار :

[lfounders]

پای

حوزه فعالیت:

درباره پای :

بنیان گذار :

[lfounders]

بلوش استودیو

حوزه فعالیت:

درباره بلوش استودیو :

طراحی داخلی و طراحی محصول

بنیان گذار :

[lfounders]

ثبت درخواست برای پذیرش در استارتاپ‌ استودیوی هفت‌و‌هشت

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.