استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت

ما در استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت معتقدیم که ایده‌ها همیشه وجود دارند اما مهم این است که یک تیم قوی برای عملی کردن آنها تشکیل شود. تفاوت استارتاپ استودیو با شتاب‌دهنده در این است که ما با توجه به نیازی که در بازار کارمان به وجود آمده است، ایده‌ایی را شکل می‌دهیم و سپس برای این ایده به تشکیل تیم می‌پردازیم و در صورتی که تیم بتواند این ایده را عملی کرده و به اجرا برساند درصدی از سهام شرکتی که تاسیس می شود را در اختیار آنان قرار می دهیم. بنابراین تعهد، تخصص و پشتکار بزرگترین شرط پذیرش در استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت است.

تیم‌های مستقر

TORE DESIGN

حوزه فعالیت:

درباره TORE DESIGN :

active team in the field of designing and implementing renovation projects up to 2000 meters.

بنیان گذار :

[lfounders]

FREEZCOOL

حوزه فعالیت:

درباره FREEZCOOL :

active startup in the field of designing refrigeration and refrigeration systems and air conditioning.

بنیان گذار :

[lfounders]

STUDIO TARAHI PAIDAR

حوزه فعالیت:

درباره STUDIO TARAHI PAIDAR :

consists of an expert team that simulates architecture using artificial intelligence

بنیان گذار :

[lfounders]

ثبت درخواست برای پذیرش در استارتاپ‌ استودیوی هفت‌و‌هشت

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.