کارگاه-توسعه فردی با راهکار بازی

کارگاه توسعه فردی با راهکار بازی

1402/02/20

ساعت شروع 16:00 ساعت پایان 19:00

اهداف کارگاه :تقویت هوش هیجانیبرقراری تعامل و ارتباط موثرتقویت توانایی حل کردنشناخت مخاطبکار گروهی

گالری عکس

ثبت نام

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.