کارگاه تیم سازی

کارگاه تیم سازی

1402/03/11

ساعت شروع 10:00 ساعت پایان 18:00

اهداف این کارگاه :ایجاد مهارت تیم سازی در مدیران و سرپرستان سازمان ها جهت بسترسازی ایجاد تیم کارامد و منطبق اهداف سازمانی و تیممدرس : دکتر بهروز اقبالی

گالری عکس

ثبت نام

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.