header

شتابدهنده هفت‌و‌هشت

هر استارت آپ یا کسب و کاری، برای ورود به بازار، نیازمند حمایت های هدفمند و یکپارچه از سوی کسانی است که تجربه بیشتری در زمینه تخصصی آنها داشته باشند. از این رو کارگاه نوآوری هفت و هشتدر راستای اهداف علمی_پژوهشی خود ، به حمایت های همه جانبه از کسب و کارهای نوپا تحت عنوان « خدمات شتابدهی » در زمینه های تخصصی معماری، طراحی شهری و طراحی (design) میپرداردتا به این ترتیب فرآیند تبدیل ایده به اجرا را تسریع بخشیده و به رشد هدفمند استارت آپ ها کمک کند.

خدمات شتابدهنده هفت‌و‌هشت

  • استقرار در فضای کار اشتراکی هفت‌ و هشت
  • تامین مالی اولیه و تخصیص مبلغ 50،000،000 تومان برای هر تیم
  • ارائه خدمات Mentoring و مشاوره توسط متخصصان در این حوزه
  • برگزاری رویدادهای آموزشی و کارگاه‌های تخصصی
  • حمایت از تیم‌ها جهت جذب سرمایه در مرحله رشد

معیارهای اولیه انتخاب تیم

  • توانایی تیم در حوزه تخصصی
  • داشتن مدل کسب و کار
  • اثرگذاری ایده یا طرح بر کیفیت زیست در شهرها
  • میزان انطباق ایده با حوزه‌های تخصصی شتابدهنده هفت‌و‌هشت
  • امکان‌پذیر بودن ایده جهت تجاری سازی آن

ثبت درخواست برای خدمات شتابدهی

صنعت یا حوزه فعالیت خود را انتخاب کنید.

در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارید؟
فعالیت استارتاپ خود را توضیح دهید؟
محصول و خدمات شما به چه نیازی پاسخ می‌دهد
چرا این ایده را انتخاب کرده‌اید؟
آیا در حال حاضر مخاطب دارید؟

آیا محصولی به عنوان MVP دارید؟