news
25 آبان 1399

دوره آموزشی مقدماتی برنامه‌نویسی پایتون

برگزاری کارگاه‌های آموزشی با همکاری تیم‌ها و افراد مستقر در فضای کار اشتراکی هفت و هشت

یکی از خدمات هفت و هشت برگزاری رویدادها و کلاس‌های آموزشی با همکاری تیم‌ها و افراد متخصص فضای کار اشتراکی هفت و هشت برای اعضای مستقر است. رویکرد هفت و هشت از برگزاری این ورکشاپ و رویدادها ایجاد تعامل، شبکه‌سازی و ارتباطات موثر بین اعضا است.

دوره آموزشی مقدماتی برنامه‌نویسی پایتون یکی از کارگاه‌هایی است که همکاری تیم حرفه‌ای ویش‌ورک در ده جلسه برای اعضا برگزار گردید.

کلاس-آموزشی-پایتون.jpg

جهت اطلاع از برگزاری سایر رویداد‌ها و کارگاه‌های آموزشی در هفت و هشت به بخش رویداد وبسایت مراجعه کنید.