مجموعه ای مهندسی که درحوزه طراحی و فروش بتن های خود تراز شونده و چاپ روی ظروف فعال می‌باشد

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.