داریک پک

داریک پک

طراحی و تولیدی بسته بندی های food grade

ایده رو

ایده رو

پلتفرم طراحی، قیمت و سفارش آنلاین کمد، کابینت و انواع قفسه

دیبام

تیم دیبام

طراحی و اجرای فضای باز (لند اسکیپ)

نویان گیمز

فعالیت تیم ،طراحی وتوسعه نرم افزارو بازی های رایانه ای برای پلتفرم های موبایل ،رایانه و کنسول های خانگی

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.